vesihuolto

Pyhä-Luosto Vesi Oy vastaa toiminta-alueellaan noin tuhannen kiinteistön vesihuollosta. Vesilaitokseen kuuluu yli 300 km vedenjakeluverkostoa, neljä vedenottamoa, kaksi ylävesisäiliötä sekä 28 jäteveden linjapumppaamoa. Matkailualueen ja Pelkosenniemen kirkonkylän jätevedet käsitellään tehokkaasti keskusjätevedenpuhdistamolla Pelkosenniemellä.

Tonttiliittymän rakentaminen edellyttää rakennuslupaa ja voimassaolevaa liittymissopimusta. Liittymissopimuksen allekirjoittaa rakentaja ja yrityksen ollessa rakentajana kyseisen yrityksen nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö. Vesilaitoksen osalta allekirjoittajana on toimitusjohtaja. Tonttijohdon liittämisen runkovesijohtoon saa tehdä ainoastaan vesilaitoksen henkilökunta. Liittämistyön jälkeen varsinaisen tonttijohdon voi rakentaa jokin muukin talousvesityöluvan omaava taho. Pyhä-Luosto Vesi Oy tarjoaa myös kyseistä palvelua. Liittymismaksu määräytyy voimassa olevan taksan mukaisesti.

Taksat 1.1.2024(pdf)

Pyhä-Luosto Vesi Oy:n kuluttajille toimittava talousvesi on ”luonnollisissa olosuhteisissa syntynyttä normaalissa luonnon kiertokulussa” syntynyttä pohjavettä. Vesi pumpataan jakeluverkostoon neljästä vedenottamosta. Lisäksi käytössä on kaksi varavedenottamoa. Vedenottamoista vesi pumpataan ylävesisäiliöihin, joista se johdetaan verkostoon painovoimaisesti. Veden laatua seurataan säännöllisesti ulkopuolisen laboratorion toimesta.

Keskusjätevedenpuhdistamo on prosessityypiltään esikäsittelyllä ja jälkisaostuksella varustettu bioroottorilaitos. Laitostyyppi soveltuu erinomaisesti matkailualueelle luonteenomaisen sesonkivaihtelun aiheuttamaan jätevesimäärien nopeisiin muutoksiin.

Veden tullessa puhdistamolle se ensimmäisenä välpätään jolloin kaikki yli 3 mm halkaisijaltaan olevat partikkelit erotetaan. Tämän jälkeen vesi johdetaan hiekanerotuksen kautta etuselkeytykseen josta edelleen biologiseen vaiheeseen bioroottoreille. Roottoreiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin kolme hehtaaria.

Bioroottoreiden pinnalla elävä mikrobikasvusto käyttää jäteveden sisältämän orgaanisen aineen yhdessä hapen kanssaravinnokseen. Biologisen vaiheen jälkeen seuraa kemikalointi (polyalumiinikloridi), joka muuttaa veden pH- arvoa niin, että sen sisältämä fosfori ja muu kiintoaine alkaa muodostaa vettä raskaampia partikkeleita.

Partikkelit laskeutuvat jälkiselkeytysvaiheessa altaiden pohjaan, joista ne kerätään laahaimella lietetaskuille ja edelleen sakeuttamolle.

Puhdistettu vesi johdetaan keskelle Kemijoen uomaa Pelkosenniemen kirkonkylän alapuolelle.

Sakeuttamosta liete pumpataan kuivaimen kautta kompostikentälle, jossa siihen lisätään tukiainetta. Kuivattuaan liete-tukiaineseos on käyttövalmista ruokamultaa vaikkapa viherrakentamiseen.

Esikäsittely
Biologinen vaihe / kemikalointi
Selkeytys
Lietteen käsittely

Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto on luvassaan määrännyt Kemijokeen johdettavalle jätevedelle seuraavat vaatimukset:

BHK7 (biologinen hapenkulutus seitsemässä vuorokaudessa)– pitoisuus <15 mg/l, poistuma > 90 %
KokP (kokonaisfosfori)– pitoisuus< 0,5 mg/l, poistuma >95%

Jätevesitutkimuksen testausseloste 31.1.2024 (pdf)

Vesimittarilukeman ilmoitus

Lomakkeella voit ilmoittaa vesimittarinlukemasi meille (lomake avautuu plussaa painamalla). Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.

Omistajan muutosilmoitus

Kiinteistön omistajan/vuokralaisen vaihdossa liittyjä on velvollinen ilmoittamaan Pyhä-Luosto Vedelle kiinteistön luovutuksesta tai vuokralaisen vaihdoksesta. Vaihdon yhteydessä tulee ilmoittaa vesimittarin lukema, loppulaskuosoite ja uuden omistajan/vuokralaisen tiedot.

Ilmoitukset kiinteistön omistajan vaihdosta tai laskutusosoitteen muutoksesta voi tehdä oheisella lomakkeella (lomake avautuu plussaa painamalla), Pyhä-Luosto Veden laskutukseen esim. sähköpostilla toimisto@p-lv.fi tai puhelimitse: 040 199 3250.

Lähetäthän kopion kauppakirjasta osoitteeseen toimisto@p-lv.fi.

Laskutusosoitteen muutosilmoitus

Ilmoitukset laskutusosoitteen muutoksesta voi tehdä oheisella lomakkeella (lomake avautuu plussaa painamalla), Pyhä-Luosto Veden laskutukseen esim. sähköpostilla toimisto@p-lv.fi tai puhelimitse: 040 199 3250.