asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Tämä Tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 14.2.2024

1. Yleistä

Pyhä-Luosto Vesi Oy, (jäljempänä P-LV Oy), on sitoutunut huolehtimaan sen hallussa olevien henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja tietosuojasta. Tietosuojaselostetta sovelletaan henkilötietoihin, joita keräämme asiakasrekisteriimme (myöhemmin rekisteri). Tietosuojaselosteessa kuvataan keräämiämme henkilötietoja ja niiden käsittelyä. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä antaa yhteyshenkilömme Petri Alanne p. 040 161 8940 petri.alanne@p-lv.fi Tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa mm. lainsäädännön muuttuessa. Pyrimme parhaan kykymme mukaan ilmoittamaan asiakkaillemme mahdollisista muutoksista ja niiden vaikutuksista hyvissä ajoin etukäteen. Kehotammekin sinua tarkastamaan tämän tietosuojaselosteen aina saatuasi tiedon sitä koskevista muutoksista.

2. Rekisterinpitäjä ja yhteydenotot rekisterin pitäjään

Nimi: Pyhä-Luosto Vesi Oy
Osoite: Luontotie 1, 98530 PYHÄTUNTURI
Puhelin: 040 161 8940
Y-tunnus: 1631112-9

Kaikki tietosuojaselosteessa mainitut oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä sekä muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen petri.alanne@p-lv.fi tai soittamalla numeroon 040 161 8940. Voit myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti toimipisteessämme tai kirjallisesti yllä mainittuun osoitteeseen.

3. Kenen henkilötietoja keräämme ja käsittelemme?

Käsittelemme asiakasrekisterissä kuluttaja-asiakkaidemme henkilötietoja sekä yritysasiakkaiden edustajien henkilötietoja

4. minkä tyyppisiä henkilötietoja keräämme?

Käsittelemme rekisterissä seuraavia asiakkaitamme koskevia henkilötietoja -nimi, henkilötunnus, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite -yritysasiakkaiden

yhteyshenkilöiden osalta: yritys, asema yrityksessä, sähköpostiosoite ja puhelinnumero Lisäksi rekisterissä käsitellään tapauskohtaisesti seuraavia asiakkaaseen liitettäviä tietoja: -liittymismaksunperusteet, vesimittari- ja tonttijohtotiedot, liittymismaksu, veden kulutustiedot, kiinteistötiedot sekä muita vastaavia asiakkuuden hoitamisen ja ylläpitämisen kannalta välttämättömiä tietoja

5. Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään?

Saamme rekisteriin kuuluvat henkilötiedot asiakkaalta liittymis- ja tai käyttösopimuksen tekohetkellä eli ensisijaisesti rekisteröidyiltä itseltään. Tämä koskee niin kuluttaja kuin yritysasiakkaita. Yritysasiakkaat voivat ilmoittaa eri yhteyshenkilön myös joko sähköpostilla tai puhelimitse sopimuksen tekemisen jälkeen. Yritysasiakas vastaa siitä, että sillä on yhteyshenkilöksi nimettävän henkilön suostumus tietojen (esim. henkilökohtainen sähköpostiosoite) kirjaamisesta rekisteriimme. Voimme kerätä ja saada asiakkaistamme tietoa myös Pelkosenniemen ja Sodankylän kunnista sekä Kemijärven kaupungilta (rakennusvalvonta), kiinteistörekisteristä ja väestörekisterikeskuksesta. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 14.2.2024.

6. Henkilötietojen käsittelyn peruste, käyttötarkoitukset ja vaikutukset

Henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen. P-LV Oy:n ja asiakkaan välisen sopimuksen täytäntöönpanoon sekä lakimääräiseen velvoitteeseen hoitaa Pyhä-Luosto matkailualueella vesi- ja viemärilaitostoimintaa lakien ja viranomaismääräysten mukaisesti. Asiakkaiden tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille markkinointi tai muussa tarkoituksessa ilman rekisteriin merkityn suostumusta. Henkilötietoja käsitellään mm. seuraavissa tilanteissa: – liittymis- ja käyttösopimuksen tekeminen – laskutus (vesi-, jätevesi-, liittymä- ja tarvikelaskutus). Tiedot perustuvat liittymis- ja käyttösopimuksella asiakkaan/rekisteröidyn antamiin tietoihin. – kirjanpitoaineiston kokoaminen – sähköisen laskutuksen (verkkolaskut, suoramaksut, e-laskut), henkilöasiakkaiden tiedot välittyvät järjestelmäämme suoraan asiakkaan ja pankin tekemän sopimuksen perusteella (suostumus). – hyvitysten maksaminen asiakkaan pankkitilille – kiinteistöjen ja niiden omistajatietojen ylläpito – kiinteistöjen käyttösopimusten haltijoiden tietojen ylläpito – laitoksen varautumissuunnitelman sekä näytteenottosuunnitelman ylläpito – mahdolliset sähköposti- ja tekstiviestitiedotteet asiakkaille (suostumus)

7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot kolmansille osapuolille

Pyhä-Luosto Vesi Oy:llä on yhteistyökumppaneilta ja alihankkijoita, jotka käsittelevät henkilötietoja P-LV Oy:n lukuun. Tällä hetkellä yhteistyökumppanimme on: – Sodankylän Lämpö ja Vesi Oy, taloushallinto. Yhteistyökumppanimme voi käsitellä henkilötietojasi vain lukuumme suoritettavia asiakassuhteen hoitamiseen tai ylläpitoon liittyviä välttämättömiä tehtäviä varten. Varmistamme aina, että yhteistyökumppanimme eivät käsittele siirrettäviä henkilötietoja mitään muita tarkoituksia varten. Henkilötietojen käsittelijä ei voi ryhtyä käsittelemään rekisterinpitäjän lukuun käsiteltäviä tietoja omiin tarkoituksiinsa määrittelemällä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksia ja keinoja. Meidän voi myös olla tarpeen luovuttaa henkilötietojasi toimivaltaisten viranomaisten kanssa. Henkilötietojen käsittelijä voi käsitellä henkilötietoja vain rekisterinpitäjän määrittelemiin tarkoituksiin.

8. Henkilötietojesi siirrot eu:n tai euroopan talousalueen ulkopuolelle

Me emme siirrä henkilötietojasi Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 14.2.2024.

9. Henkilötietojen säilyttämisen periaatteet

Säilytämme henkilötietojasi rekisterissä niin kauan kuin asiakassuhde on voimassa. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen henkilötietojasi säilytetään enintään kymmenen vuoden ajan asiakassuhteen päättymisestä. Huomioithan, että henkilötietojasi voidaan joutua säilyttämään myös tätä kauemmin, mikäli sovellettava lainsäädäntö tai meitä sitovat sopimusvelvoitteet kolmansia osapuolia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.

10. Rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, milloin tahansa: – saada tieto henkilötietojesi käsittelystä; – saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot; – vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä; – vaatia henkilötietojesi poistamista; – vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on oikeutettu etumme – saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset henkilötiedot meille, käsittelemme kyseisiä henkilötietoja sopimuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti – vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Sinun tulee esittää yllä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntösi meille tämän tietosuojaselosteen kohdan 2 mukaisesti. Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella. Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu tietoturvallisesti käyttämiimme tietojärjestelmiin, joihin on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset, joiden perusteella henkilötietojen käsittelystä syntyy merkintä lokitiedostoon.

12. Tietoa evästeistä ja vastaavista teknologioista

“Eväste” on yleisesti käytetty pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa tietokoneellesi tai muulle päätelaitteellesi, kun vierailet verkkosivulla. Selain lähettää tiedon vierailustasi takaisin verkkosivulle, kun vierailet siellä uudestaan. Kaikki nykyaikaiset verkkosivut käyttävät evästeitä tarjotakseen sinulle personoidumman

selainkokemuksen. Kukin eväste on erikseen asetettu kullekin päätelaitteellesi ja evästeitä voi lukea ainoastaan sillä palvelimella, jolla eväste on asetettu. Koska eväste on sidottu selaimeen, eikä lähtökohtaisesti ole jaettavissa eri selainten tai laitteiden välillä (ellei jokin selain, lisäosa tai muu sovellus erikseen mahdollista tätä), evästeiden hallinnoimiseksi tekemät valintasi soveltuvat lähtökohtaisesti vain kyseiseen yksittäiseen selaimeen. Eväste ei voi ajaa ohjelmistoja, eikä sitä voida käyttää virusten tai muun haitallisen koodin toimittamiseen, eikä vahingoittamaan päätelaitettasi tai tiedostojasi. Yksittäistä käyttäjää ei voida tunnistaa pelkästään evästeen tai vastaavien teknologioiden käytön kautta.